ข้อตกลงก่อนสมรส

สำนักงานทนายความพัทยา ชลบุรี กรุงเทพฯ ข้อตกลงก่อนสมรส จดทะเบียนสมรส ทรัพย์สินส่วนตัว ทรัพย์สินสมรส
Decorative law imageข้อตกลงก่อนสมรส
โลโก้สำนักงานทนายความพัทยา: The Social Lawyers Company Limited

ข้อตกลงก่อนสมรส บันทึกข้อและจดทะเบียนตกลงการสมรส
ทนายความพัทยา ทนายความทั่วประเทศ


นัดล่วงหน้าเท่านั้น

โทร 0621278812 - 0926921844

หรือ

Line ID :  0621278812 - 0926921844

อีเมล: info@thesociallawyers.com


(กรณีโทรจากต่างประเทศ -Line NO. ID: 0926921844 )
 

การสมรสและการหย่าร้าง
สัญญาข้อตกลงก่อนการสมรส  เป็นการป้องกันทั้งสองฝ่าย เป็นที่สำคัญเมื่อการแต่งงานกับชาวต่างชาติ